Nordstu Mømb

Berit Lillestu og Vegard Mømb
Øvre Rendal, 2484 Rendalen
Tlf: 930 22 792 / 908 54 901
vegard@frittflyvendebier.no
www.storlegda.no
www.skaanborket.no

Berit og Vegard bor i Østagrenda. Her bor de sammen med sine 3 gutter på et småbruk. De driver utleie av 2 setrer i Rendalen Østfjell, og har hatt honningproduksjon siden 2004.

Utleie av setrer
Setra på Storlegda har en panorama utsikt utover Sølendalen, med Elgpiggen i nord og Sølen i sør. Her får du virkelig følelsen av landskapsrommet i Rendalen Østfjell. Av setrene i Sølendalen er Storlegda med sin beliggenhet og utsikt i en klasse for seg.

Om du ønsker å bestige Elgpiggen ved soloppgang eller foretrekker mer avslappende turer er det muligheter for alle, uavhengig av ambisjonsnivå. Det er flere merkede stier ut fra Storlegda. Storlegda er et fint utgangspunkt hvis man ønsker sykkeltur mellom setergrendene i Sølendalen.

Fiskemuligheter er det i Sølna som skifter mellom loner og stryk, eller kanskje frister det å prøve de større ørretene i Orvsjøen.

Skånborket seter ligger i Sølen Landskapsvernområde, et natur- og kulturlandskap med stor økologisk, kulturell og opplevelsesmessig verdi.

Her er det fine tur- og fiskemuligheter. Ønsker man å se Østerdalen fra toppen av Sølen eller rusle en tur i et landskap så vakkert som den fineste juledekorasjon, valget er ditt. Fiskemulighetene er gode, fra bitevillig ørret i innsjøen Skånsjøen, bekker i området eller i den kjente elva Mistra.

Solsiden Honning
Første del av sommeren står bikubene langs Renavassdraget i dalbunnen. Her er det avsetninger fra istiden som gir en rik og variert flora – ypperlig og fin sommermat for frittflyvende bier! Floraen varierer fra år til år og setter sitt eget lokale preg på honningen.

Når røsslyngen kommer i blomst på fjellet flyttes bikubene fra dalbunnen og oppå fjellviddene øst for Rendalen. Her er det store områder med røsslyng som gir rikelig tilgang på nektar. I juli og august jobber biene iherdig mens lyngtrekket pågår.

Honningen vår, Solsiden Honning, distribueres gjennom Rørosmat. Du finner den i butikker lokalt i Røros-traktene.